Reklamační řád

ÚVOD

Reklamační řád slouží k vyřešení vztahů mezi internetovým obchodem thorma-kks.cz a zákazníkem, v případě, že na zboží zakoupeném v tomto obchodě se projeví jakékoli vady. Společně s obchodními podmínkami určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího thorma-kks.cz a kupujícího (zákazník).

Informace o odstoupení od objednávky – storno jsou uvedeny v obchodních podmínkách.


OBECNÉ PODMÍNKY

Na prodáváné zboží se vztahuje záruční doba minimálně 2 roky. Pokud se na nějaké zboží vztahuje delší záruční doba, musí být uvedena v záručním listu, který je dodán spolu se zbožím.

Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů,…) ještě před jeho použitím, musí tuto skutečnost sdělit co možná nejdříve pracovníkům internetového obchodu thorma-kks.cz, nejpozději však do jednoho pracovního dne od data převzetí zboží.

V případě reklamace zboží kontaktujte pracovníky internetového obchodu thorma-kks.cz. Nejlépe na e-mail info@kamna-kks.cz. Kontakt na nejbližší servisní středisko Vám bude sdělen v závislosti na reklamovaném zboží a adrese umístění zboží.


REKLAMACE ZBOŽÍ V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Pro úspěšné vyřízení reklamačního řízení je zákazník povinen dodržet všechny tyto podmínky:

1. zboží předat k opravě dle předem dohodnutého postupu
2. ke zboží přiložit řádně vyplněný záruční list
3. ke zboží přiložit kopii daňového dokladu a dodacího listu
4. ke zboží vypracovat písemně úplný popis závady

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy zákazník převezme opravené zboží se do zaruční doby nepočítá.

Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska.

Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběrateli zpět.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

1. Vznikne-li škoda při přepravě zboží. Za vzniklou škodu odpovídá dopravce
2. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
3. Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
4. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
5. Zboží bylo poškozeno živly
6. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
7. Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
8. V případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat. Minimální částka za vyřízení takové reklamace je 400,– Kč

Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.Nejžádanější zboží:

THORMA BOZEN b béžový
 
Fotografie zboží: THORMA BOZEN b béžový | eshop KAMNA-KKS.cz

5600.00 Kč

více informací

Doporučujeme:

THORMA GENT
 
Fotografie zboží: THORMA GENT | eshop KAMNA-KKS.cz

8000.00 Kč

více informací

Slovník technických pojmů

AUTOMATICKÝ REGULÁTOR PRIMÁRNÍHO SPALOVACÍHO VZDUCHU

Jedná se o podpůrné technické řešení pro krbová kamna s výměníkem zvyšující jejich bezpečnost proti přetopení. Tento bezpečnostní prvek předepisuje norma ČSN EN 13 240 pro teplovodní výměníky s výkonem nad 7,5 kW. Technické řešení spočívá v tom, že...


MENU:

THORMA-KKS.cz | Člen skupiny KKS:

tel.+420 606 609 077
e-mail: objednavky@kamna-kks.cz

Realizace projektu skupiny KKS:

WEBNOVELA.cz - tvorba webu

© THORMA-KKS.cz | 2012